รีวิวตัดปีกจมูก

รีวิวตัดปีกจมูก

จมูกสวยแบบสมบูรณ์แบบเป็นอย่างไร

การที่จะมีจมูกสวยสมบูรณ์แบบนั้น ควรต้องมีองค์ประกอบในเรื่องของด้านความกว้าง ความยาว และความสูงที่เหมาะสม โดยเริ่มที่ความยาวของจมูกก่อน

 “จมูกที่สวยงามควรจะมีความยาวเป็น 1 ใน 3 ของความยาวใบหน้า” 

ซึ่งจะแบ่งใบหน้าเป็น 3 ส่วนดังนี้

  1. ไรผมถึงส่วนระหว่างคิ้ว
  2. ความยาวของจมูกจะต้องอยู่ที่ระหว่างคิ้วถึงปลายจมูก
  3. ปลายจมูก ถึงปลายคาง ทั้งสามส่วนนี้จะต้องเท่ากัน ถึงจะได้ใบหน้าที่สวยสมบูรณ์

ในส่วนของความกว้างของจมูกจะเริ่มตั้งแต่ขอบปีกจมูกถึงขอบปีกจมูกอีกข้าง ในส่วนนี้ควรจะเท่ากับความยาวระหว่างหัวตาสองข้างเท่านั้นถึงจะดูสวย นอกจากจะให้เราสังเกตความกว้างและยาวแล้ว ยังต้องดูขนาดจมูกด้วย บางรายมีปีกจมูกไม่กว้าง แต่ว่าจมูกใหญ่ลักษณะนี้ต้องทำศัลยกรรมที่จมูกแทนโดยไม่ต้องตัดปีก สำหรับคนที่จมูกโตและปีกบานด้วย อาจจะต้องทำควบคู่กัน จึงเป็นที่มาของการทำศัลยกรรมตัดปีกจมูกนั่นเอง

เพิ่มเพื่อน @dmorclinic

Hot Line : 091-912-5000
Add Line : @dmorclinic
Facebook : dmorclinic
Website : www.dmorclinic.com